یکی از روش های تبلیغاتی قدرتمند چاپ تقویم می باشد. در زیر به چند نکته در رابطه با استفاده از تقویم جهت تبلیغات

اشاره می گردد:

1-استفاده از تقویم جهت برندینگ

2-تقویم در دسترس و در معرض توجه قرار دارد.

3-از جهت طراحی آسان می باشد

4-ابزاری برای فروش مستقیم میباشد

5-تقویم را می توان زودتر از موعدش توزیع کرد

6-هزینه چاپ آن پایین می باشد

7-جهت توزیع از روش های مختلفی می توان استفاده کرد

 

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود