برای متن مشکی از این کد رنگ استفاده کنید (C=0 M=0 Y=0 K=100) زیرا بعد از چاپ متن بدون حاشیه رنگ و خوانا چاپ می شود.

اما اگر از کدهای متفرقه استفاده کنید متن شما ناخوانا می شود. برای رنگ زمینه مشکی از کد رنگ (C=70 =70 =70 k=100) استفاده 

کنید و در صورتی که متن سفید است ، از دور خط سیاه تک صد اطراف متن استفاده کنید تا مشکلی از لحاظ خوانا بودن نداشته باشد.

برای گذاشتن  عکس نور عکس ها را زیاد کنید (بدلیل تیره شدن رنگ ها بعد از چاپ). بهتر است کارهای طراحی را به گرافیست ها بسپارید

زیرا نیاز به تسلط بر برنامه های طراحی وجود دارد و در نهایت تاثیر بسزایی در تبلیغات دارد.

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود