در صورتی که کاغذهای چاپی شما حجمش به گونه ای باشد که امکان استفاده از منگنه یا فنر فلزی نباشد 

از این صحافی استفاده می شود. در این روش چسب مخصوصی در امتداد عطف کاغذ ها با دستگاه زده می شود 

و در مرحله بعد جلد و کل کاغذها به صورت یکپارچه به هم متصل می گردند که در نهایت یک مجله شیک و مجلد 

و مقرون به صرفه حاصل می شود. این روش برای تعداد صفحات 40 تا 700 می باشد.

این روش برای کتابچه راهنما ، کاتالوگ و ... مناسب میباشد. برای شکیل تر شدن و مقاوم تر شدن کار می توانید از 

پوشش سلفون مات بر روی جلد استفاده نمایید.

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود