پاکت نامه در واقع تنها بعنوان کاوری برای نامه ها و مکاتبات اداری استفاده نمی شود. 

با یک پاکت نامه درخور و مناسب قبل از اینکه مخاطب پاکت نامه را باز کند، می توان با 

انتقال ایده هایتان او را تحت تاثیر قرار دهید.

پاکت باید طوری طراحی شود که متناسب با نیاز شما باشد. مراحل پاکت نامه از ابتدا 

از بریدن یک کاغذ ساده و چسب زدن درب پاکت و سپس تا کردن و چسب زدن الباقی 

آن برای شکل نهایی صورت می گیرد. بهتر است کار چاپ روی پاکت نامه قبل از فرآیند 

تا خوردن و ساخت آن صورت بگیرد تا امکان اجرای طرحهای مورد نیاز بعدی را نیز داشته

باشد در غیر اینصورت محدودیت هایی در چاپ بوجود می آید. قبل از چاپ پاکت نامه

مقررات پست را رعایت کنید. محل طراحی باید سمت چپ بالا باشد تا مانع درج آدرس روی

پاکت نشود و از نظر اداره پست قابل قبول باشد. اگر مراحل ساخت پاکت را بعد از چاپ 

انجام میدهید به فضاهایی که برای تا باید خالی بماند توجه کنید.روی پاکت نامه به دلیل

انجام امور پستی باید فاقد هر گونه چاپ و نوشته باشد.

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود