1)تعیین کردن هدف قبل از طراحی کاتالوگ

2)انتخاب جنس مناسب کاغذ برای کاتالوگ

3)استفاده کردن از تعداد محدودی از فونت ها 

4)طراحی کردن اولیه کاتالوگ به وسیله کاغذ و قلم

5)رعایت کردن اصول نگارشی در متن

6)استفاده کردن از تصاویر با کیفیت ، واقعی و مناسب 

7)مرتبط بودن طراحی کاتالوگ با فیلد کاری 

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود