چاپ چهار رنگ فونت:

در این نوع چاپ برای ایجاد تصویر نهایی چهار لایه مختلف مرکب مصرف می شود. زمانی که سایز فونت 12 یا کوچکتر باشد

اطراف متن هاله رنگی بوجود می آید. به این دلیل که در فونت های کوچک زینک های چاپ به خوبی هم تراز قرار نمیگیرند.

 

چاپ فونت امباس و طلاکوب:

در این روش فونت ها باید بزرگ باشند به طوری که دارای زوایای خاص تزئینی باریک نباشند و ضخامت آنها کمتر از 5.1 نباشد.

به این دلیل نباید از فونت های تزئینی استفاده شود.

 

چاپ فونت با مرکب پنتون:

به دلیل اینکه در این نوع چاپ مرکب ها قبلا با هم ترکیب شده اند ، برای چاپ خوانا و واضح مناسب است. که متون را در 

کاتالوگ، بروشور ، مجله و ... به شکل زیباتر و تمیزتری نشان می دهد.

 

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود